e-mail: prosnk@centrum.cz
facebook: PRO - Sdružení nezávislých kandidátů

ing. Stanislav Čížek

  • Věk: 71 let
  • Bydliště: Třebechovice pod Orebem
  • Rodinný stav: ženatý. 3 děti
  • Dosažené vzdělání: VŠE Praha
  • Minulá zaměstnání Stavební izolace, soukromý dopravce, Staviva, Průmstav, Česká pošta.
  • Současné povolání: důchodce
  • Zájmy a koníčky: pěší turistika, auto a moto výlety, cestování po ČR i mimo
  • Proč jdu do voleb: chci se podílet na skutečném řešení problémů města, tj. nejen o nich mluvit ale navrhovat a prosazovat jejich odstranění, ve spolupráci s městem zlepšit situaci v oblasti volných aktivit důchodců