e-mail: prosnk@centrum.cz
facebook: PRO - Sdružení nezávislých kandidátů

Kateřina Hlaváčková

  • Věk: 44 let
  • Bydliště: Třebechovice pod Orebem
  • Rodinný stav: vdaná, 2 děti
  • Dosažené vzdělání: SPŠ stavební v Hradci Králové, obor TZB, zakončený maturitou
  • Minulá zaměstnání: (stále stejné)
  • Současné povolání: projektant a rozpočtář, Projekční kancelář IKKO Hradec Králové, s.r.o.
  • Zájmy a koníčky: rodina, sport, cestování, četba, ruční práce, zahrádka
  • Proč jdu do voleb: podpora nově vznikajícího sdružení ve snaze o další vylepšení podmínek života v našem městě a místních částech