e-mail: prosnk@centrum.cz
facebook: PRO - Sdružení nezávislých kandidátů

Mgr. Jiří Měchura

  • Věk: 64 let
  • Bydliště: Třebechovice p.O.
  • Rodinný stav: ženatý, 2 děti
  • Dosažené vzdělání: SPŠ stavební, FTVS UK Praha
  • Minulá zaměstnání: státní zaměstnanec, vysokoškolský učitel
  • Současné povolání: pedagogický pracovník TRIVIS SŠV Třebechovice pod Orebem
  • Zájmy a koníčky: sport, rodina, zahrada, předseda oddílu kanoistiky a SBD – SVJ Třebechovice
  • Proč jdu do voleb: Mám zájem o veřejné dění a není mi lhostejná budoucnost města Třebechovic