e-mail: prosnk@centrum.cz
facebook: PRO - Sdružení nezávislých kandidátů

Pavla Němcová

  • věk: 60 let
  • bydliště: Třebechovice p.O.
  • rodinný stav: vdaná, 3 děti, 2 vnučky
  • dosažené vzdělání: Gymnázium Chotěboř , Střední zdravotní škola Hradec Králové, Pomaturitní specializační studium na IVPZ Brno
  • minulá zaměstnání: fyzioterapeutka
  • současné zaměstnání: fyzioterapeutka
  • zájmy a koníčky: hudba, turistika
  • proč jdu do voleb: chci přispět k rozvoji města, ve kterém již třicet pět let žiji a které se stalo mým domovem