e-mail: prosnk@centrum.cz
facebook: PRO - Sdružení nezávislých kandidátů

Ing. Miroslav Hofman

  • Věk: 64 let
  • Bydliště: Třebechovice pod Orebem
  • Rodinný stav: ženatý
  • Dosažené vzdělání: Střední průmyslová škola sklářská Nový Bor, VŠCHT Praha
  • Minulá zaměstnání: Státní výzkumný ústav sklářský Hradec Králové, SOŠ Třebechovice p.O.
  • Současné povolání: ředitel Střední školy veřejnoprávní Trivis s.r.o., Třebechovice p.O.
  • předseda svazku obcí Mikroregionu Třebechovicko, zastupitel a člen rady města
  • Zájmy a koníčky: sport, zahrada, kutilství
  • Proč jdu do voleb: je třeba, aby občané, kteří to myslí s městem i obyvateli města vážně, se aktivně zapojili do řešení problematiky, která se jich týká a kterou mohou ovlivnit