e-mail: prosnk@centrum.cz
facebook: PRO - Sdružení nezávislých kandidátů

Pavel Kramář, ing. arch.

  • Věk: 49
  • Bydliště: Pod Zahrady 1305, Třebechovice pod Orebem
  • Rodinný stav: ženatý
  • Dosažené vzdělání: vysokoškolské
  • Minulá zaměstnání: Státní ústav pro rekonstrukci památek, Památkový ústav Pardubice
  • Současné povolání: Architekt - se specializací na tvorbu měst, obcí a krajiny - urbanista
  • Zájmy a koníčky: Nyní na prvním místě Vedoucí a zakladatel turistického oddílu FENIX 2013 v Černilově
  • Proč jdu do voleb: Mám to štěstí, že se mne práce s lidmi většinou těší a snažím se tak pomáhat. Slíbil jsem vytvořit logo s plakátem a poradit s tím, co znám. Jan Werich to řekl jasně a já s ním souzním: „Když už jednou člověk je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být tím, čím je, a nemá být tím, čím není, jak tomu v mnoha případech je.“